#granite

WISHINGS BY BHANDARI MARBLE GROUP

ॐ सर्वमंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिकेशरण्ये त्रयम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते !! सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।। या देवी सर्वभूतेषु.. शक्तिरूपेण संस्थिता:नमस्तस्यै.. नमस्तस्यै.. नमस्तस्यै नमो नम: ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी।दुर्गा […]

Scroll to top
Enquire Now